Anti-pestwet is aangenomen

Vandaag, 26 maart 2015, heeft de Tweede Kamer de wet ‘sociale veiligheid op school’ aangenomen. Scholen zijn nu verplicht om pesten nog beter aan te pakken. Wij zijn enthousiast over deze nieuwe wet, omdat de aanpak van pesten hierdoor eindelijk de aandacht krijgt die het verdient!

De wet heeft een belangrijke functie, omdat scholen nu verplicht worden om zich in te zetten om pesten te voorkomen en aan te pakken. Natuurlijk is het aannemen van een wet niet zaligmakend: het wordt niet direct veiliger op school of het pesten zal niet direct overal voorkomen worden. Er worden nog te veel leerlingen gepest; er zijn nog te veel leerlingen die bang zijn om het volgende slachtoffer te worden. ‘Ik ging in de pauze bij een groepje zitten; stonden ze ineens allemaal op en gingen ergens anders zitten’, aldus Tamara. ‘Ik hield soms een schooldag niet eens vol; dan ging ik na een paar uur weer naar huis.’

De wet regelt drie belangrijke zaken. Ten eerste dient een school beleid te ontwikkelen. Ten tweede moeten scholen een coördinator aanstellen en ten derde worden scholen verplicht om te monitoren of hun beleid werkt. Tot slot gaat de inspectie op dit alles toezien.

De staatssecretaris heeft uitdrukkelijk gezegd dat scholen zelf mogen weten hoe zij hun beleid vorm geven. Het is ook aan hen of zij een anti-pestprogramma gebruiken en zo ja, welk. Hierbij krijgt medezeggenschapsraad instemming bij de keuze voor het instrument waarmee de sociale veiligheid wordt gemonitord. Wij waarderen het dat scholen zelf aan zet blijven.

In de praktijk echter blijkt dat veel leerkrachten niet bekwaam zijn om pesten te signaleren of op een juiste  manier aan te pakken.
Stichting Omgaan met Pesten kan ondersteuning geven en geeft tips die bijdragen aan een effectieve aanpak van pesten:

  • Zorg dat alle groepsleerkrachten en docenten/mentoren weten hoe zij in allerlei situaties het beste kunnen handelen;
  • Zorg voor een sfeer onder de medewerkers waarin iedereen gedijt en waarin collega’s elkaar steunen;
  • Zorg dat de anti-pestcoördinator toegerust is voor zijn of haar taak.

Stichting Omgaan met Pesten biedt ondersteuning bij onder andere de hierboven genoemde zaken, bijvoorbeeld de cursus Anti-pestcoördinator. Deelnemers zijn zeer tevreden over deze cursus: ‘twee topdagen; lekker helder en concreet.’

Neem voor meer informatie contact op met cursussen@omgaanmetpesten.nl

 

 

Geplaatst in Nieuws.