Sportakkoord

Stichting Omgaan met Pesten staat op het Sportakkoord

Het Nationaal Sportakkoord is een initiatief van de Rijksoverheid en gemeenten samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat écht iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Gemeenten kunnen namens de lokale partijen budget aanvragen voor de inzet van een Sportformateur. Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities. Eén van de thema’s van het sportakkoord is ‘Positieve sportcultuur’. Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.

Onze workshops

"Pesten komt verdrietig genoeg overal voor waar mensen, jong en oud, samenkomen. Dus ook op de sportvereniging. Het is aan het bestuur, de trainers, coaches, begeleiders en ouders om samen met de jeugd van de sportvereniging een veilige plek te maken voor iedereen. Er zijn tal van manieren om pesten te voorkomen en aan te pakken. Ook binnen de sportvereniging kun je de jeugd hulp bieden bij het veranderen van gedrag.

Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten. Vanuit Stichting Omgaan met Pesten hebben we veel te bieden op dit vlak. Denk aan workshops Omgaan met Pesten voor trainers / begeleiders / coaches, bestuursleden, ouders en een Sta Sterk-workshop voor jeugdsporters.

Workshop Omgaan met Pesten

Tijdens de workshop van stichting Omgaan met Pesten leren de deelnemers o.a. wat het verschil is tussen plagen, pesten en ruzie, welke rollen er zijn binnen het pesten, hoe je pesten tijdig kunt signaleren en hiermee omgaan. In de workshops ontdekken deelnemers hoe zij de kans op het ontstaan van pesten kunnen verkleinen en hoe je op een sterke assertieve manier voor jezelf en een ander opkomt. Dit alles bevordert het positief omgaan met elkaar, rekening houden met elkaars grenzen en tot slot het zelfvertrouwen en het plezier bij alle sporters én de trainer, coaches en begeleiders.

Sta Sterk workshop jeugdsporters

De kinderen/jongeren ontvangen handvatten om zich sterker te voelen en leren hoe ze voor zichzelf en een ander op kunnen komen en de sfeer tijdens het sporten kunnen verbeteren.
Een interactieve en leerzame workshop met o.a. de volgende onderwerpen:
Wat is het verschil tussen plagen en pesten, de gevolgen van pesten, welke rollen heb je binnen het pesten en wat hebben deze rollen nodig om het pesten te stoppen, waarom pest een pester en hoe kom je op een goede assertieve manier voor jezelf of een ander op.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie:

caroline@kenjekracht.info

Heeft jouw sportvereniging al een veilig sportklimaat?