Schoolbreed anti-pest beleid…

Pesten kun je niet voorkomen en oplossen met een eenmalige actie, zoals bijvoorbeeld een (gast)les, theatervoorstelling of workshop in de klas. Een allesomvattende, schoolbrede aanpak, waar het pestprotocol één onderdeel van is werkt het beste! Naast iedereen binnen de school, worden ook de ouders betrokken, want pesten gebeurt niet alleen op school. Ken je Kracht helpt bij het opstellen of aanpassen van het pestprotocol en het implementeren daarvan.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend voorgesprek

Wat werkt tegen pesten op school?

Bij het voorkomen en terugdringen van pesten op school blijkt vooral een schoolbrede aanpak goede resultaten op te leveren. Zo’n aanpak combineert interventies op school-, klassikaal en individueel niveau. Ken je Kracht biedt interventies op al de verschillende niveau’s. Juist een combinatie van de verschillende interventies maakt het effectief. Samen kijken we welk goedgekeurd anti-pestprogramma past bij de school en bij de leerlingen.

Aanbod voor scholen & organisaties

Aanbod voor ouder & kind

Worstelt je kind met het aangeven van zijn of haar grenzen, zou het wel wat weerbaarder mogen reageren, of juist wat minder fel uit de hoek kunnen komen? Conflicten, ruzies, pesten, faalangst,.. De Sta Sterk training helpt je kind om deze problemen te overwinnen en om op een positieve en praktische manier voor zichzelf op te komen en meer zelfvertrouwen te krijgen.

Lees meer over deze effectieve sociale weerbaarheidstraining