Sta Sterk op School

Je wilt een school die veilig is, waar kinderen waardering en respect hebben voor elkaar en voor de leerkracht.

Veel scholen worstelen ermee om dit voor elkaar te krijgen. Ze zijn aan de slag gegaan met programma’s voor sociale vaardigheden en besteden tijdens thema-weken aandacht aan pesten. Toch lukt het ze niet om het goed voor elkaar te krijgen, doordat pesten vaak stiekem gebeurt en dus lastig is op te merken. Bovendien is pesten vaak niet met een eenvoudige maatregel of lesje over pesten op te lossen.

Hoe Sta Sterk op School verandering in het groepsklimaat kan brengen

Het trainen van een subgroep zorgt voor positieve veranderingen in het groepsproces, waardoor dit ervoor kan zorgen dat het pesten terugdringt. Pesten is immers vaak een middel om hoger in de hiërarchie te komen. Ken je Kracht maakt een groepje kinderen ’Sterker tegen pesten’, zodat zij voor zichzelf en voor anderen op kunnen komen. Wanneer meer kinderen het pesten afwijzen en het gepeste kind gaan verdedigen, dan krijgt de pester minder macht en heeft het pesten dus minder zin.

Uit onderzoek blijkt dat omstanders van pesten meestal wel willen ingrijpen, maar dit vaak niet doen, omdat ze niet weten hoe. Door deze kinderen samen met slachtoffers in een groepje te trainen vergroot hun sociale weerbaarheid. Zij leren effectiever reageren op pestgedrag, waardoor het pesten zal afnemen.

Waarom dit anti-pestprogramma?

Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling gedraaid kan worden.

Het programma wordt uitgevoerd door een trainer die aangesloten is bij Stichting Omgaan met Pesten. De beroepskracht wordt er nauw bij betrokken. Dit betekent een deskundige uitvoering met maximaal resultaat, waarbij de leerkracht zoveel mogelijk z’n eigen werk kan blijven doen.

‘Sta Sterk op School’ is één van de twee anti-pestprogramma’s van Stichting Omgaan met Pesten die op ‘de lijst Dekker’ van 13 veelbelovende anti-pestprogramma’s staan en is gebaseerd op de buitenschoolse variant die in de Databank effectieve jeugdinterventies van het NJI staat.

Aanpak & kosten

Het programma richt zich op leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 in het regulier en speciaal basisonderwijs en de eerste twee klassen van alle typen voortgezet onderwijs én kan indien nodig ook in lagere groepen worden ingezet.

In 10 lessen van 1,5 uur leren kinderen in sub-groepen van maximaal 8-10 leerlingen vaardigheden aan die zij nodig hebben om het pesten te kunnen stoppen. Op basis van een vragenlijst die wordt afgenomen in de groep, worden de leerlingen geselecteerd die het meeste profijt hebben van het programma ‘Sta Sterk op School’. Naast de lessen met de kinderen, zijn er ook twee bijeenkomsten voor de leerkrachten en ouders van de kinderen die meedoen met het programma.

De kosten hiervoor bedragen 2.500 euro.

Meer weten over dit anti-pestprogramma?

Neem vrijblijvend contact met ons op of lees het bericht van de VU over het promotieonderzoek van Jeroen Pronk en Sta Sterk op School

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.